PALVELUT

PALVELUT

Tietoturvapäällikkö palveluna

(CISO-as-a-Service)

Tarjoamme Tietoturvapäällikön tehtävän palveluna asiakkaillemme. Palvelu pitää sisällään laajan vastuu- ja tehtäväalueen, joka määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Tyypillinen palvelun kesto on vähintään kuusi kuukautta ja pitää sisällään asiakkaan kanssa sovittuja alla listattuja tehtäviä.

Toisinaan asiakkaat kokevat, että he tarvitsevat tukea vain tietyillä tietoturvan osa-alueilla ja silloin tehtäviä voidaan toimittaa myös erikseen sovittuna riippuen asiakkaan tarpeesta.

Esimerkkejä tehtävistä

Pidempikestoiset

Toimituksen kesto yleensä yli 6 kk

 • Varmennetaan, että asiakkaalla on riittävät valmiudet varmennusvaatimuksien saamiseksi, kuten SOC II tai ISO sertifiointi
 • Tietoturvapoikkeamien selvitys ja koordinointi sekä ehkäisy tulevaisuudessa jatkuvassa roolissa
 • Tietoturvapolitiikan ja -prosessien kehittäminen
 • Informaatiosuojauksen ja yksityisyyteen liittyvien prosessien kehittäminen
 • Asiakkaan palvelun jatkuvuus- ja varmennusprosessien kehittäminen

Lyhyemmät toimitukset

Toimituksien kesto yleensä alle 6 kk

 • Tietoturvapoikkeamien jäljitys ja tiedon kerääminen
 • Tietoturvastrategian kehittäminen
 • Järjestelmien luotettavuuden, eheyden ja saatavuuden kehittäminen
 • Riskianalyysit ja haavoittuvuustestaaminen
 • Tietoturvakoulutus
 • Identiteetti- ja pääsyhallintaratkaisujen kehittäminen

Tarve

Palvelut ja hinnoittelu räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Ole yhteydessä niin mietitään yhdessä teille sopiva ratkaisu!

TIETOA

TIETOA

Miksi?

Olen toiminut IT- ja tietoturvatehtävissä yli 10 vuoden ajan erilaisissa rooleissa. Näiden vuosien aikana olen työskennellyt monikansallisten yritysten, valtiollisten organisaatioiden, pienten ja keskisuurten yritysten sekä yhdistysten kanssa. Työssäni olen auttanut heitä kehittämään järjestelmien arkkitehtuuria, tietoturvaa, prosesseja ja organisaatiota. Lisää informaatiota taustastani löydät Linkedin profiilistani.

Ratkaisut tehdään aina lähtien asiakkaan tarpeesta ja kysymyksestä MIKSI? jotain tehdään, jolloin saadaan asiakkaalle oikein mitoitetut ja kustannustehokkaat ratkaisut käyttöön.

Ratkaisuissani olen pyrkinyt hyödyntämään asiakkaiden nykyistä kapasiteettia tai vaihtoehtoisesti olemme rakentaneet ns. "vihreälle kentälle". Silloin olemme aloittaneet tyhjästä rakentamaan kyvykkyyksiä hyödyntäen joustavia ja monipuolisia pilvipalveluja kuten Google:n ja Microsoft:n pilvipalvelut, sekä tietenkin tarvittaessa suojattuja omia palvelinsaleja.

Miten?

Olemme siirtyneet aikaan, jossa tiedosta on tullut arvoikkain hyödyke. Tietoturva ja yksityisyys ovat lähes jokapäiväisiä uutisaiheita. Yksityiset henkilöt, yhdistykset, yritykset niin pienet kuin suuret, haluavat huolehtia omasta ja asiakkaidensa informaatiosta parhaiden käytäntöjen mukaan. Aloittelevien yritysten täytyy osoittaa asiakkailleen, että heillä on riittävät valmiudet turvata toimintaansa ja he törmäävät lain edellyttämiin tietosuoja-asetuksiin, sekä varmennusvaatimuksiin kuten SOC ja ISO. Näiden varmennusvaatimuksien avulla asiakas pystyy osoittamaan asiakkailleen käytäntöjen ja prosessien toimivuuden.

Tärkein tavoitteeni on auttaa asiakkaita kehittämään toimintaansa. Joustavilla työskentelymetodeilla ja hinnoittelulla, tuon asiakkailleni ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta etenemään oikeaan suuntaan ja turvaamaan toimintaa, sekä saavuttamaan riittävän tason varmennusvaatimuksien täyttämiseksi.

Yhdistykset, pienet yritykset ja vasta liikkeelle lähdössä olevat startup-yritykset tarvitsevat joustavaa tukea tällä alueella. Tietoturvatoimijoita löytyy maastamme, mutta heidän liiketoimintansa keskittyy isoihin asiakkuuksiin, jolloin pienten yritysten on vaikea saada heille oikein mitoitettuja ja kustannustehokkaita palveluja käyttöönsä.

Kysymyksellä MITEN?, ratkaistaan asiakkaan lähtötilanteen ja tulevaisuuden tavoitteen välinen kuilu.

Millä?

"Tietoturvapäällikkö palveluna" (CISO-as-a-Service) mahdollistaa kustannustehokkaan ratkaisun, jolloin asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaan ja luottaa tietoturvapolitiikan, pelisäännöt sekä työkalut osaaviin käsiin.

Vaihtoehtoisesti tarjoamme asiakkaan tarpeesta riippuen täysin yksilöityä sisältöä. Näistä esimerkkejä PALVELUT osiossa.

Yksityisyys

Yksityisyys

Yksityisyys

Jalonen.Pro:n sivusto osoitteessa https://cloud.jalonen.pro/torni/sites/security, yksi tärkemmistä asioista on yksityisyys. Tämä Yksityisyyspolitiikka sisältää tietoa mitä informaatiota kerätään ja säilytetään Jalonen.Pro toimesta ja miten sitä käytetään.

Jos sinulla on lisäkysyttävää tai haluat lisätietoa, ole vapaasti yhteydessä meihin.

Logitiedot ja keksit Kuten muutokin sivustot, sivusto käyttää keksejä ja noudattaa normaaleja logitietojen keräämiskäytäntöjä. Nämä tiedot sisältävät tietoa kävijöistä sivustolla. Näiden tietojen kerääminen on yleistä kaikilla sivustoilla. Informaatio kertoo IP osoitteen, selain tyypin, verkkoyhteyden palveluntarjoajan, päivänmäärän, kellonajan, sivuviittaukset ja näytetyt sivut. Näitä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin. Mikäli et halua nöitä tietoja kerättävän, suosittelen VPN palvelua kuten turvallista ProtonVPN palvelua ja yksityistä selainta kuten duckduckgo. Tietoa keärätään sivuston optimoimiseksi ja ylläpitämistarkoituksessa.

Voit valita selaimesta keksien estämisen ja poistaa ne myös sivustolta poistuttuanne.

Sivusto ei tietoisesti kerää yksilöivää henkilötietoa ja sivustolla kävijä voi halutessaan tehdä yhteydenottopyynnön missä näitä tietoja kysytään. Tietoja tällöin kysytäön, että voimme olla teihin yhteydessä. Mikäli koette, että olette vahingossa lähettäneet meille henkilötietojanne, olkaa yhteydessä meihin niin pyrimme poistamaan tiedot mahdollisimman pian.

Tämä yksityisyyspolitiikka koskee vain verkkosivustoamme https://cloud.jalonen.pro/torni/sites/security ja sen upotettuja komponentteja. Tämä politiikka ei koske muita yhteydenottokanavia.

Hyväksyntä Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksytte tämä yksityisyyspolitiikan ja käytön ehdot.